Bibliotekarien

REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG, VÄXJÖ 2018, premiär 23 feb.

De allra flesta som tar del av den här föreställningen har nog en tydlig bild av vad ett bibliotek är, hur det ser ut och vad det är till för. När vi kliver in i ett bibliotek känner vi igen oss. I bibliotekslagen finns att läsa: ”Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Vilken annan institution kan idag axla det uppdraget? Dessutom- var kan du annars helt utan kostnad tillgodose dig med all världens kunskap? Eller bara sitta en hel dag utan att göra ett smack? Alla dessa unika egenskaper är dessvärre i princip helt omöjliga att mäta. Inte är det konstigt att bibliotekens roll ifrågasätts i ett samhälle där allt tvunget måste ha just ett mätbart värde.
När våra karaktärer går i klinch med varandra på scenen ställs många stora och viktiga frågor mot varandra; den enskildes rätt mot kollektivet, individualismen kontra idealismen, lönsamhet mot folkbildning. Frågor om demokrati. Vilken plats än Biblioteket är då bättre lämpad för diskussionen, och ger oss möjlighet att ha igenkännande roligt på samma gång.
Mycket nöje!
Peter Elmers, regissör
(från föreställningens programblad)

Av: Sofia Fredén & Paula McManus, Dramaturg: Emma Broström, Regi: Peter Elmers, Scenografi och Kostymdesign: Moa Möller, Ljuddesign: Stefan Johansson, Ljusdesign: Irmeli Strand
I rollerna: Anna Maria Käll, Bengt Dahlberg, Saskia Husberg, Björn Johansson Boklund