/just nu

TECHFORMANCE
Kultur i Väst satsar på ny interaktiv teknik för att utveckla det fysiska mötet med teatern, möjliggöra nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.
Två team har bildats (stlhm & gbg) för att undersöka tekniken och berättandet genom ett antal workshops. Jag är anställd som regissör för Göteborgsteamet.
Workshops under 2020.

STORMEN – Mirandas Sara : SOMMARTEATER I KARLSHAMN
>> INSTÄLLT
Det rådande pandemin har tvingat sommarens produktion att ställas in. Men sorg i hjärtat och tomhet i skärgården blickar vi mot framtiden!

HÖSTEN 2020 : ?
Djupt djupt där nere börjar en längtan växa…

Vad, var, hur uppdagas så småningom.

Premiär i november 2020